Media

Av den jun 16, 2015 i Media |

Idag den 16 juni deltog NRO tillsammans med Öppna Kanalen i Medieutredningens samråd i Svedala. Medieutredningens syfte är att analysera behovet av nya mediepolitiska insatser när presstödet i dess nuvarande form upphör. Det betyder att mediestöd i framtiden kan gå till all media, inte bara tidningar. ”Allmänhetens behov av allsidig information och individens möjlighet att vara demokratiskt delaktig oberoende av bostadsort ska stå i fokus för utredningen. Med utgångspunkt i analysen ska utredaren lämna förslag till utformning av nya mediepolitiska verktyg. Förslagen bör syfta till att främja möjligheterna för allmänheten att ta del av journalistik som präglas av mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning, oavsett var i Sverige man bor. En analys av behovet av insatser ska redovisas senast den 31 oktober 2015. Förslag till nya mediepolitiska verktyg ska lämnas senast den 30 april 2016.” Citat från regeringens direktiv till...

Läs mer
Samtal om digitalradio

Samtal om digitalradio

Av den feb 23, 2015 i Media |

Fredagen den 20 februari samlades remissinstanserna för digitalradiosamordninges förslag till en träff i Berwaldhallen i Stockholm för att diskutera utredaren Nina Wormbs förslag till plan för att införa digitalradio i Sverige. NRO hade två representanter med på träffen. Nina presenterade och gick igenom sin utredning, plan och svarade på frågor. Digital marksänd radio ska starta om två år enligt den plan som  Nina Wormbs lägger fram för regeringen. I planen ingår att FM-bandet, som i princip är fullt, släcks 2022, eller senast 2024 om inte alla villkor är uppfyllda, skriver Nina Wormb. Utredningen i sin helhet kan läsas här. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Fran-analog-till-digital-marks_H2B377/?html=true Radiocheferna (SR, SBS, MTG) presenterade sin syn på digitalradio, de var eninga om att vi bör införa digitalradio så fort som möjligt. Representanter från Norge informerade om hur det går där, Norge ligger några år före Sverige i besluten, där har digitalradion fått så stort genomslag att man är redo att besluta om stängning av de analoga FM-näten. Hur digitalradion kommer att påverka Närradion är ännu ej klart, ett förslag är att Närradion får vara kvar i FM-nätet, ett annat är att Närradion erbjuds plats i digitalradionätet....

Läs mer

work-in-progress