Inlägg skapat i februari, 2015

Samtal om digitalradio

Samtal om digitalradio

Av den feb 23, 2015 i Media |

Fredagen den 20 februari samlades remissinstanserna för digitalradiosamordninges förslag till en träff i Berwaldhallen i Stockholm för att diskutera utredaren Nina Wormbs förslag till plan för att införa digitalradio i Sverige. NRO hade två representanter med på träffen. Nina presenterade och gick igenom sin utredning, plan och svarade på frågor. Digital marksänd radio ska starta om två år enligt den plan som  Nina Wormbs lägger fram för regeringen. I planen ingår att FM-bandet, som i princip är fullt, släcks 2022, eller senast 2024 om inte alla villkor är uppfyllda, skriver Nina Wormb. Utredningen i sin helhet kan läsas här. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Statens-offentliga-utredningar/Fran-analog-till-digital-marks_H2B377/?html=true Radiocheferna (SR, SBS, MTG) presenterade sin syn på digitalradio, de var eninga om att vi bör införa digitalradio så fort som möjligt. Representanter från Norge informerade om hur det går där, Norge ligger några år före Sverige i besluten, där har digitalradion fått så stort genomslag att man är redo att besluta om stängning av de analoga FM-näten. Hur digitalradion kommer att påverka Närradion är ännu ej klart, ett förslag är att Närradion får vara kvar i FM-nätet, ett annat är att Närradion erbjuds plats i digitalradionätet....

Läs mer

Av den feb 23, 2015 i Europa Samarbete |

Nyhetsbrev Februari 2015 Greetings and welcome to the February 2015  issue of the CMFE newsletter! We want to share with you recent news and reports: Q & A on Media Diversity Inclusiveness Je Suis Charlie Statement Presentation / Debate: Religious stations as community broadcasters *Our Voice Our Power: Booklet out* Frieda Werden: Speech at The Beijing Platform for Action and Community Radio Citizen Media Awards in Münster/Germany Download research article about Cypriot community station MYCYradio ECREA Radio Section, Lisbon 2014 Final MEDIANE European Encounter in Brussels Successful GA: New board, new plans BFR congress 2014 in Berlin/Potsdam Read more about it:  Q & A on Media Diversity Inclusiveness “The Mediane Box is a self-monitoring and action support tool to help you enhance your capacity to include diversity in your daily work. It is built to help you at three levels: to question, reflect and enrich your professional practice. It is made of three different questionnaires: one for journalists, one for media trainers and one for media management.” This questionaire tool is available online in english and french. Each user receive a analysis of their individual answers and relates them to  a Reference Guide to Practices and Keywords to Diversity Practice. The Box was build 2013 and 2014 during MEDIANE – European Media in Europe for Diversity Inclusiveness, a CoE and EU media programme, with CMFE as one of the main partner. You will find the Box here: http://www.mediane-box.eu Please fill out the questionaire, that will last 15 to 20 minutes, send us your feedbackand share it within your community media! You comments and suggestions are very welcome! FAQ Why the Mediane Box? As a mirror to the world there is still room for us all to do more to reflect the world we live in and the variety of voices who shape it. We hope the Mediane Box goes some way in addressing this imbalance through helping media professionals enhance diversity in all media content. More on http://www.coe.int/mediane Who is it for? The Mediane Box is a tool for everyone involved in media practice regardless of professional status: Journalists (freelance or permanent staffs), News Editors/Chief Editors, other editorial staffs, News Managers/Directors, HR Managers, Publishers, Lecturers/teachers/trainers, Students, Researchers, Members of Regulatory Bodies, Union Staffs and Members… How...

Läs mer